Our managing team

Managing Team - MAZARS, družba za revizijo, d.o.o.

Managing Team - MAZARS CONSULTING, poslovno svetovanje, d.o.o.