COVID-19 and your business

During this time of uncertainty, business leaders need a source of reliable information to help meet the challenges they face. To help, Mazars is creating a series of useful insights written by experts in each subject to offer advice, guidance and practical support.

COVID-19: Kaj prinaša protikorona paket #3?

ball-shaped-circle-close-up-dark-414860.jpg
Državni zbor RS je 29. maja sprejel tretji protikoronski zakon, tj. ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA OMILITEV IN ODPRAVO POSLEDIC EPIDEMIJE SARS-COV-2 (ZIUOOPE). Zakon je objavljen v Uradnem listu št. 80/2020 z dne 30. 5. 2020. Ukrepi iz zakona veljajo od 31. 5. 2020.

Read more

Covid-19 Global Tax and Law Tracker

COVID-19: Kaj prinaša protikorona paket #2?

ball-shaped-circle-close-up-dark-414860.jpg
Vlada je v torek, 21.04.2020 na 13. redni seji sprejela besedilo predloga Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (t.i. protikorona paket 2) ter ga predložila v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem postopku. Seja Državnega zbora RS bo predvidoma v torek, 28.04.2020, ali v sredo, 29.04.2020.

Read more

COVID-19: Pregled ukrepov po ZIUPPP in ZIUZEOP in najpogostejša vprašanja

V priponki na koncu članka smo pripravili pregled ukrepov po ZIUPPP in ZIUZEOP ter najpogostejših vprašanj, ki se pojavljajo v zvezi z novimi ukrepi in zakoni.

Read more

COVID-19: Measures to mitigate the consequences of the epidemy in Slovenia

ball-shaped-circle-close-up-dark-414860.jpg
Slovenia has adopted certain legislative measures to mitigate the consequences of the COVID-19 epidemy. We have prepared a summary of them.

Read more

COVID-19: sprejeti vladni ukrepi 29. 3. 2020

ball-shaped-circle-close-up-dark-414860.jpg
Vlada Republike Slovenije je na svoji seji, v nedeljo, 29. marca 2020, sprejela besedilo Predloga zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo, t. i. zakonski #protiKoronapaket #PKP1, ter ga predložila v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru RS po nujnem postopku.

Read more

COVID-19: Mazars insights

MAZARS RESPONDS TO COVID-19
The Covid-19 pandemic is causing uncertainty and disruption around the world. Mazars Group priorities are to protect people and ensure business continuity and service for our clients, working as one partnership, supporting each other across the globe.

Since the beginning of the crisis, we have been closely monitoring the situation and taking action to mitigate the effects of the pandemic. We remain by our clients’ sides, helping them navigate these unprecedented times.

Read more

COVID-19: government measures totals 3 bn EUR (Slovenian only)

COVID-19: dva pristopa za upravljanje vašega podjetja skozi krizni čas

iStock_000075301541_XXXLarge.jpg
Kljub temu, da je svetovna kriza Covid-19 v prvi vrsti prizadela javno zdravje, se vpliv virusa na gospodarstvo že pojavlja in jasno je, da bodo prizadeta vsa podjetja, ne glede na sektor.

Read more

COVID-19: vladni ukrepi in davčni vidik

ball-shaped-circle-close-up-dark-414860.jpg
Slovenija pospešeno sprejema določene zakonske ukrepe, ki bodo ublažili posledice epidemije COVID-19.
Za vas smo pripravili povzetek.

Read more