MAZARS d.o.o.

Revizijske storitve v Sloveniji opravlja MAZARS, družba za revizijo, d.o.o.

Naše storitve vključujejo:

  • Revizija posamičnih in konsolidiranih računovodskih izkazov, sestavljenih v skladu s SRS in MSRP
  • Preiskava (review) računovodskih izkazov
  • Dogovorjeni postopki
  • Revizije statusnih preoblikovanj
  • Preveritev poročanja obvladujočemu lastniku
  • Preveritev delovanja notranjih kontrol
  • Svetovanje pri prehodu na prvo uporabo MSRP