COVID-19: dva pristopa za upravljanje vašega podjetja skozi krizni čas

Kljub temu, da je svetovna kriza Covid-19 v prvi vrsti prizadela javno zdravje, se vpliv virusa na gospodarstvo že pojavlja in jasno je, da bodo prizadeta vsa podjetja, ne glede na sektor.

Za nekatera podjetja je pandemija že škodljivo vplivala na denarni tok, kar zahteva takojšnjo pozornost. Drugi so na stopnji, ko je nujno začeti z načrtovanjem ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih za prihajajočo svetovno gospodarsko recesijo.

V Mazarsu podpiramo podjetja, da se zaščitijo pred najhujšimi posledicami krize že zdaj.

Spodaj prikazujemo dva pristopa za upravljanje vašega podjetja skozi krizni čas.

Document

Mazars POB approach