Mazars objavlja davčni vodnik za Evropo za leto 2023

Pregled davčnih trendov in predpisov v 25 državah s posebnim poudarkom na vplivu novega globalnega minimalnega davka za podjetja.

Krmarjenje po novih normah: Mazars objavlja davčni vodnik za Evropo za leto 2023

15. junij 2023, Ljubljana – Mazars, ena vodilnih globalnih revizijskih in svetovalnih družb, predstavlja svojo enajsto izdajo publikacije in interaktivnega spletnega orodja, ki je celovit davčni vodnik po trenutnih davčnih trendih in predpisih v 25 evropskih in srednjeazijskih državah. Vodnik obravnava širok spekter davčnih vprašanj s poudarkom na obdavčitvi dohodka pravnih oseb, transfernih cenah, davkih na zaposlovanje in davka od prometa.

Mazarsova analiza regionalnih davčnih trendov v letu 2023 razkriva pomembne premike na ključnih področjih. Medtem ko se minimalne in povprečne plače zvišujejo, se v regiji zaključuje obdobje zniževanja davkov in socialnih prispevkov, Ki so bili posledica davčnih subvencij v času epidemije Covid. Zaradi usklajenih prizadevanj Evropske unije proti škodljivi davčni konkurenci se do konca leta obeta vključitev globalnega minimalnega davka v posamezne državne zakonodaje. S sprejetjem digitalne tehnologije se je v regiji spremenila učinkovitost pobiranja davka na dodano vrednost, poleg tega pa so pravila o transfernih cenah postala sestavni del davčnih sistemov na skoraj vseh trgih srednje in vzhodne Evrope.
Vodnik za leto 2023 predstavlja podrobno analizo davčnih ureditev v številnih državah, vključno z državami srednje in jugovzhodne Evrope, Nemčijo, Avstrijo, Moldavijo, Ukrajino, baltskimi državami in prvič tudi srednjeazijskimi državami, kot so Kazahstan, Kirgizija in Uzbekistan.

Teja Paulin, davčni partner pri Mazarsu v Sloveniji, poudarja vrednost davčnega vodnika v interaktivni različici, kjer si lahko uporabnik z nekaj kliki pridobi vpogled v razlike in primerjave različnih obdavčitev med posameznimi državami. "V luči bližajoče se 15-odstotne globalne minimalne stopnje davka od dobička, načrtovana za leto 2024, je za države in podjetja bistvenega pomena, da razumejo obsežne zakonodajne prilagoditve in se nanje ustrezno in pravočasno pripravijo."

V državah regije je obdavčitev dobička podjetij različna, povprečne davčne stopnje se gibljejo med 15 in 20 %, kamor se z 19 % uvršča tudi Slovenija. Medtem ko ima nekaj držav davčno stopnjo celo pod 10 %, v določenih sektorjih pa obdavčitev doseže tudi 50 %.

V lanskem letu so se države EU po ostri razpravi dogovorile, da bodo pravila o globalnem minimalnem davku iz EU direktive v svojo zakonodajo prenesle do konca leta 2023. Pravila, imenovana II. steber (Pillar II), določajo minimalno efektivno davčno stopnjo v višini 15 %, ki je dejanska davčna stopnja po uporabi olajšav in prilagoditev. Ta direktiva velja za multinacionalke z vsaj 750 milijoni evrov prometa na ravni skupine in vsaj eno članico, ki posluje v EU.

Čeprav podrobnosti prenosa v lokalne davčne zakonodaje še niso jasne, naj bi bil glavni zakonodajni cilj po sprejetju globalnega minimalnega davka ohranjanje konkurenčnosti.

Letošnji vodnik poudarja tudi ključno vlogo napredne tehnologije, ki je dokazala, kako njena uporaba pri pobiranju davka na dodano vrednost (DDV) povečuje učinkovitost in širi obseg ustvarjanja prihodkov. Sprejetje digitalne tehnologije je državam omogočilo, da so zagotovile skladnost in racionalizirale svoje davčne postopke. "Vpliv tehnologije na učinkovitost pobiranja davkov je izjemnega pomena," dodaja Teja Paulin. "Digitalne rešitve so se izkazale za sestavni del boja proti davčnim utajam in zlorabam, kar bo z napredkom postalo le še pomembnejše."

Leta 2023 so se trendi nižanja davkov na dohodek in zaposlovanje v regiji ustavili in razkrili velike razlike med evropskimi državami. Nekatere države, kot sta Bolgarija in Ukrajina, ohranjajo enotno stopnjo dohodnine, medtem ko so druge, kot sta Avstrija in Slovaška, sprejele progresivno obdavčitev.

Prispevki delodajalcev za socialno varnost znašajo v povprečju 16 % bruto plače, pri čemer so med državami precejšnje razlike. Slovenija se s 16,1% uvršča v zlato sredino. Za primerjavo je uporabna metrika davčnega bremena, ki kaže delež celotnega dohodka, plačanega državi, ki se v regiji giblje med 14 in 48 odstotki. Pri plačah z najvišjimi davčnimi obremenitvami vodita Avstrija in Slovaška.

Pri plačah se Slovenija uvršča pod sam vrh, takoj za Nemčijo in Avstrijo. Minimalna plača v regiji se sicer giblje od približno 200 EUR na Kosovu in Moldaviji, do preko 2000 EUR v Nemčiji in Avstriji. Pri povprečnih plačah v zasebnem sektorju pa je Slovenija poleg Nemčije in Avstrije edina, kjer povprečje seže preko 2000 EUR.

Vodnik vsebuje tudi izčrpen pregled davkov na dodano vrednost. Splošne stopnje DDV v povprečju znašajo približno 20 %, še posebej visoki pa sta stopnji DDV na Madžarskem in Hrvaškem, ki znašata 27 % in 25 %.

Kljub visoki inflaciji se je povprečna raven plač v zasebnem sektorju v zadnjem letu povečala le za približno 5 odstotkov.

Prenos davčnega vodnika: https://www.mazars.si/Home/Vpogledi/Zadnje-novice/Davcni-vodnik-za-Srednjo-in-Vzhodno-Evropo-2023

Interaktivni vodnik ter orodje za primerjavo: https://www.mazars.si/Home/Vpogledi/Nase-publikacije/Central-and-Eastern-European-Tax-Guide-2023

 

Kontakt: Teja Paulin, partner - teja.paulin@mazars.si

###

 

O Mazarsu

Mazars je mednarodna partnerska organizacija, specializirana za opravljanje revizijskih, računovodskih, svetovalnih, davčnih in pravnih storitev*. Poslujemo v preko 95 državah in ozemljih po vsem svetu, pri tem pa temeljimo na strokovnem znanju več kot 47.000 strokovnjakov, od tega preko 30.000 v Mazarsovem integriranem partnerstvu in dobrih 17.000 v okviru Mazars North America Alliance. Strokovno podporo nudimo strankam vseh velikosti na vseh stopnjah njihovega razvoja.

*kjer je to v skladu z veljavno zakonodajo posamezne države

Document

Mazars-CEE-tax-guide-2023-1-.pdf