Our managing team

MAZARS, družba za revizijo, d.o.o.

 • Jure Marko, managing partner
 • Dejan Šimenc, managing partner
 • Teja Burja, partner

MAZARS CONSULTING, poslovno svetovanje, d.o.o.

 • Jure Marko, director
 • Kristijan Cinotti, director, managing partner
 • Teja Paulin, partner
 • Andrija Garofulić, partner
 • Pere Mioč, partner
 • Sebastian Horvat, director - Financial advisory

MAZARS IT, družba za informacijske storitve, d.o.o.

 • Jure Marko, managing partner
 • Dejan Šimenc, managing partner
 • Uroš Žust, partner

Managing Team - MAZARS d.o.o.

Managing Team - MAZARS CONSULTING d.o.o.

Managing Team - MAZARS IT d.o.o.